Chào mừng bạn đến với GSS, chúng tôi đã có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin
  • Tầng 9, tòa Nhà HCC, 28 Lý Thường Kiệt,
    Thành Phố Huế, Thừa Thiên Huế
  • 08:00 - 17:30
    T2 - T7

Tin tức

[GSS] THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư GSS trân trọng thông báo đến Quý cổ đông của Công ty về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư GSS với các nội dung chi tiết như sau:
[GSS] THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019
Thực hiện theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020, thay mặt Hội đồng quản trị, BP TCKT Công ty Cổ phần Đầu tư GSS trân trọng kính gửi đến Quý cổ đông thông báo số: 15/0520/TB-GSS về việc “NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG CHI TRẢ CỔ TỨC 2019” để lập danh sách chi trả cổ tức năm 2019.